logo
banner banner banner banner

Ouders


Ook op de school van Uw kinderen kunnen kinderen werken met de Klasse!kas. Waarom? Omdat het belangrijk is dat kinderen, al op jonge leeftijd, leren goed om te gaan met geld.

De Klasse!kas
De Klasse!kas bevat geld dat de groep zelf kan besteden en beheren. De kinderen overleggen met elkaar over het budget, over verantwoorde aankopen, maken keuzes en evalueren wel of niet geslaagde activiteiten. Ze maken met elkaar plannen om geld voor de Klasse!kas te verdienen, omdat de kas ook leeg kan raken.

Het Klasse!kasboek

In het Klasse!kasboek houden de kinderen, samen met de penningmeester van de groep, de inkomsten en uitgaven bij. Ze schrijven in een logboek per week wat ze hebben gedaan. Ook vinden er in de groep gesprekken plaats over onderwerpen als hand op de knip, het voorkomen van schulden en rente.

In het dagelijks leven speelt geld een rol
In veel situaties in het dagelijks leven speelt geld een rol. Geld is een voorwaarde om in de belangrijkste levensbehoeften te kunnen voorzien. Kinderen moeten beseffen dat geld niet iets vanzelfsprekends is. Uit onderzoek is gebleken, dat wanneer kinderen ouder worden, ze steeds meer met geld om gaan, maar dat er ook jongeren zijn die problemen krijgen met geld. Uit onderzoek is gebleken dat het voor kinderen zinvol is om met een Klasse!kas te werken.      

Klasse!kas een goed idee!
Mocht de school van uw kinderen nog niet werken met de Klasse!kas, neem dan contact op met de directeur of de groepsleraar.