logo
banner banner banner banner

Knap lastig?


Knap lastig? Het is een prachtige titel voor een boek over hoogbegaafde kinderen
Niet zelf bedacht overigens. Alle eer komt toe aan Rouke Broersma een bevriende taalkunstenaar van de bovenste plank. Het boek Knap lastig? helpt leraren om het gedrag van deze bijzondere kinderen te begrijpen. Zelf heb ik ze ook in mijn groepen gehad. Ik heb genoten van hun originaliteit en denkkracht. Maar soms…dan snap je als gewoon mens geen biet van hun werkwijze en rare antwoorden. Mijn werk is en was altijd freinetwerk. In de scholen waar ik leraar of docent was, werden leerlingen en studenten aangemoedigd om authentiek te blijven. Niet alleen bij rekenen en taal, maar ook bij hun presentaties op het podium en het bedenken van oplossingen voor problemen die in de klassenvergadering werden besproken. Ik herinner me een jonge leerling die rekende in een ander talstelsel. Niemand die er iets van begreep. Maar doordat we elkaar serieus namen en bleven luisteren naar elkaar lukte het een paar kinderen om haar te volgen. Dat is volgens mij de kracht van zo’n freinetklas, dat er een atmosfeer is van wederzijds respect en nieuwsgierigheid. Knap lastig? Voor mij niet! Zeker niet na het lezen van het boek.  Knap lastig?
Praktische oplossingen meer- hoogbegaafd

Er wordt veel geschreven over meer- en hoogbegaafdheid, maar wat we missen is een handzame handreiking voor de leraar, met vooral praktische oplossingen! Hun constatering vormde voor Folkert Oldersma en Heidi Rubingh, beide werkzaam in het basisonderwijs, de aanleiding om dit prachtige boek te maken. Knap lastig? Praktische oplossingen voor het werken met meer- en hoogbegaafde leerlingen in de basisschool is bedoeld voor de leraar en aanstaande leraar die meer wil weten over het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Dit boek geeft antwoorden op vragen als: - hoe herken je een hoogbegaafde leerling? - wat heeft de hoogbegaafde leerling nodig?