logo
banner banner banner banner

Uitgeverij


Publicaties Bureau Levend Leren
Bureau Levend Leren beschikt sinds 2016 over een eigen uitgeverij. In ons fonds geven we boeken uit die ondersteuning bieden om levend leren te realiseren in het onderwijs.

Dat kunnen kinderboeken zijn, additionele materialen, maar ook betreft het bronnenboeken en onderwijskundige werken. Veel werk baseert zich op de freinetpedagogie. De publicaties van de Freinetbeweging in Nederland en Vlaanderen worden door ons verzorgd en uitgegeven.