logo
banner banner banner banner

Links


masterlijkonderwijs.nl Website van Masterlijk Onderwijs. Een klein veelbelovend en ambitieus onderwijsbureau waar Levend Leren mee samenwerkt...
www.folkertoldersma.nl Website van onze auteur en meewerker en -denker Folkert Oldersma...
www.freinet.nl Website van De Freinetbeweging in Nederland en Vlaanderen. Bureau voor Levend Leren baseert zich op de uitgangspunten van deze pedagogiek...
www.stichtinglepel.nl Stichting Lepel ontwerpt en faciliteert smaakmakend onderwijs. Bureau Levend Leren is betrokken bij Lepel. De integratie kunst wetenschap en onderwijs staat centraal...
www.taalvormingentaaldruk... Onderwijsvernieuwende werkwijze voor de ontwikkeling van het moedertaalonderwijs en de kunstzinnige vorming...
www.tussentaalenbeeld.nl ... Interactie tussen taal en beeld. Studie van de ingrepen die de gebruikers van taal en de ontwerpers van beelden toepassen...
https://www.freinetvereni... Dit is de nieuwe site van De Vereniging voor freinetpedagogie. Deze website vervangt t.z.t. de oude site freinet.nl volledig. Je vindt hier alle actuele ontwikkelingen, nieuwe publicaties, filmpjes, de webwinkel, achtergronden op het gebied van de freinetpedagogie in Nederland en België (VL)