logo
banner banner banner banner

Mooi werk!


Freinettechniek werken met de vrije tekst
De meest bekende freinettechniek is toch wel het werken met de vrije tekst. Telkens weer blijken scholen belangstelling te hebben voor taalonderwijs waarbij het proces van schrijven en lezen met elkaar verbonden is en waar de eigen beleving en ervaring, mening en reflectie centraal staan. Ook afgelopen weken verzorgden we weer diverse workshops over het werken met de vrije tekst! Bij het schrijven van vrije teksten komen alle aspecten van het taalonderwijs bij elkaar: spreken, luisteren, lezen en schrijven. En altijd gaat het dan tegelijk om taalbeschouwing. ‘Waardoor loopt die zin lekker?’, ‘Waarom kies je voor dat woord?’, ‘Dat moet met een hoofdletter en daar kun je beter een punt zetten’. Maar het meest verrassende is toch wel dat het schrijven en voorlezen niet het einddoel is van die vrije teksten. Het uiteindelijke resultaat moet uitgegeven worden. En daarvoor moet je illustreren, lay-outen, drukken. Dat is mooi werk en levert mooi werk op.
 

Mooi Werk
Jeroen Tans - Kunst en cultuur. Verschenen als nummer 11 in De Reeks voor vernieuwend onderwijs.Dit boek helpt vooral bij het scheppen van goede voorwaarden voor het werken met illustratietechnieken in je groep. Hoe zit het ook al weer precies en met welke materialen bereik je een mooi resultaat? Het boek laat zien waarom vrije teksten en illustratietechnieken bij elkaar horen. De schrijver legt uit hoe leerlingen tot mooi geïllustreerde eindversies van hun teksten komen en wat het aandeel van meester en juf is. Het is een boek vol tips om het werken met illustratietechnieken te verrijken. Dit alles met het doel om het werken van collegas in hun groep te ondersteunen en daarbij kinderen het zelfvertrouwen te geven, dat ze zich mogen en kunnen uiten.