logo
banner banner banner banner

Achtergrond


Omdat geld al van jongs af aan een belangrijke rol speelt, is het zinvol dat kinderen al op de basisschool leren omgaan met geld.

Consumentensocialisatie
Omgaan met geld is een onderdeel van consumentengedrag dat kinderen verwerven door consumentensocialisatie. Dit is een tamelijk ongedwongen proces waarin kinderen kennis, vaardigheden en attitudes aanleren die nodig zijn om als consument te functioneren. Aanvankelijk is de rol van de ouders hierbij heel belangrijk, maar naarmate kinderen ouder worden, neemt hun beïnvloeding af en worden leeftijdsgenoten steeds belangrijker. Een belangrijk onderdeel bij het consumentensocialisatieproces is het besluitvormingsproces.

Om goede keuzes te kunnen maken, moeten kinderen verschillende bekwaamheden verwerven. Het gaat hierbij om het zoeken naar informatie, het kunnen evalueren en vergelijken van producten en het gebruiken van besluitvormingsstrategieën.

Burgerschapsvorming
Er kan niet zomaar gesteld worden dat kinderen tijdens het opgroeien automatisch leren hoe ze als consument moeten functioneren. Het is daarom belangrijk dat consumenteneducatie vanaf de basisschool een integrale en structurele plek krijgt, waarbij het wel zaak is oog te houden voor het gevaar van overladenheid van het programma van de basisschool. Consumenteneducatie maakt deel uit van het gebied burgerschapsvorming. In de kerndoelen van het primair onderwijs valt burgerschap onder het domein Oriéntatie op jezelf en de wereld. Uit dit domein is kerndoel 35 relevant. Hierin wordt beschreven dat kinderen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Kind als consument
Met betrekking tot de rol van het kind als consument staan een aantal aspecten centraal. Het eerste aspect is verkoopbevorderingstechnieken. Hierbij gaat het om het herkennen van en het leren omgaan met commerciële, biologische en sociale invloeden op de consumptie, het kiezen uit een groot aanbod van producten en wat de beste manier van kiezen is. Daarnaast komen impulsaankopen en de uiteenlopende belangen van producent en consument aan bod.