logo
banner banner banner banner

Omgaan met geld


Dit aspect behandelt de waarde en soorten van betaalmiddelen (evenals het gebruik daarvan), omgaan met zakgeld, de functie van sparen en het belang van kassabonnen.

Kwaliteitsaspecten
Het laatste aspect betreft productinformatie en kwaliteit. Hierbij staan het belang van kwaliteitsaspecten, het vergelijken van prijs en kwaliteit, het uitvoeren van eenvoudige producttesten, het lezen van informatie op etiketten en de gevolgen van consumptie voor het milieu centraal.

Keuzes maken
Naast deze drie aspecten van het kerndoel, is het belangrijk dat kinderen tijdens gesprekken weten wat het onderwerp is dat besproken wordt en dat er aandacht is voor verschillende processen en/of behoeften. Dit kan door het onderwerp nadrukkelijk te benoemen tijdens de gesprekken met kinderen. Daarnaast is het belangrijk extra vragen te stellen gericht op hoe kinderen keuzes maken, op welke kenmerken ze daarbij letten en hoe ze tot een beslissing komen. Ook bij gesprekken over commerciële invloeden, als bijvoorbeeld reclame, kan sterk aandacht besteed worden aan het proces bij kinderen door bijvoorbeeld te praten over wat ze doen met de reclame die ze op de televisie zien. De groep kan ook een gezamenlijk doel stellen, waarbij rekening wordt gehouden met enkele individuele behoeften. Om in het basisonderwijs aan kerndoel 35 aandacht te besteden, is het werken met de Klasse!kas een efficiënte en effectieve werkwijze.

Onderzoek
Financiële educatie is van wezenlijk belang voor het onderwijs. Ook in het rapport Onderwijs 2032 wordt dit als belangrijk onderdeel van het toekomstige programma genoemd. De bedenkers van de Klasse!kas zijn het hier van harte mee eens. Onderwijskundestudenten van de Rijksuniversiteit uit Groningen hebben het gebruik van de Klasse!kas onderzocht en ontdekt dat de inzet ervan een bijdrage kan leveren aan het goed leren omgaan met geld bij kinderen op de basisschool.         

De Klasse!kas
De Klasse!kas is een krachtig en beproefd voorbeeld van financiële educatie. Het is gericht op de bovenbouw van het basisonderwijs. Op deze website kunt u lezen hoe er met de Klasse!kas in de groep gewerkt kan worden, zodat kinderen leren goed om te gaan met geld.