logo
banner banner banner banner

Brevetten en Meesterstukken


Nieuw boek in De Freinetbibliotheek
Een nieuw boek in De Freinetbibliotheek is vanaf vandaag verkrijgbaar via onze site. 15 November 2019 zal het boek worden gepresenteerd op de landelijke studiedag van de freinetscholen in Heiloo. 

Freinet ging op zoek naar een vorm van (zelf)-beoordeling die aansloot bij zijn pedagogie van het werk. Hij vond die bij Baden-Powell, de grondlegger van de padvinderij. Die zag haarscherp, zo zegt Freinet: dat kinderen zichzelf voortdurend willen overtreffen, en door brevetten markeerde hij de stadia van hun veroveringen. In plaats van hun tekortkomingen en mislukkingen te belichten, zoals de huidige examens doen, zette hij zijn Verkenners op een startlijn en vroeg van hen om op ieder moment in elk geval uit te blinken bij de activiteit van hun voorkeur. Met zijn collega Petitcolas publiceerde Freinet in 1965 een brochure over de onderwijskundige toepassing van deze visie. Zij beschouwden Brevetten en meesterstukken als middelen: om bij onze kinderen alle levenskrachten te mobiliseren die hen stimuleren, die hen de intelligentie, het zelfvertrouwen, de durf en het zelfrespect geven om het beste waartoe ze in staat zijn uit zichzelf te halen. Jimke Nicolai schetst in een bijlage in dit boek enkele hedendaagse ontwikkelingen die de actualiteit van de freinetpedagogie onderstrepen.
 

Brevetten en Meesterstukken
Meten = weten. Dat rijmt. Maar is het ook waar? In een toetsmachine worden kinderen niet reken-, of teken-, of taal-, maar tóetsvaardig gemaakt. Wat ze werkelijk kennen en kunnen zullen we zo nooit achterhalen. Daarom ging Freinet op zoek naar een vorm van (zelf)-beoordeling die aansloot bij zijn pedagogie van het werk. Hij vond die bij Baden-Powell, de grondlegger van de padvinderij. Die zag haarscherp, zo zegt Freinet: dat kinderen zichzelf voortdurend willen overtreffen, en door brevetten markeerde hij de stadia van hun veroveringen..