logo
banner banner banner banner

Freinetpedagogie


De medewerkers van Bureau voor Levend Leren verzorgen voor team- en of studiedagen workshops en lezingen op maat.

Célestin Freinet
Over Celestin Freinet, zijn denkwijze en werkwijze, de actuele betekenis van deze Franse pedagoog, de freinettechnieken zoals schoolcorrespondentie, werken met de vrije tekst, vrije expressie, levend rekenen, druktechnieken hebben we niet alleen veel te vertellen, we zullen de freinettechnieken ook oefenen en ervaren met de deelnemers tijdens onze presentatie. Wij stellen in en/of na overleg met u een lezing of workshop samen die past bij de doelgroep.