logo
banner banner banner banner

Privacyverklaring


Persoonsgegevens die worden verwerkt
Bureau voor Levend Leren kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de Diensten van Bureau voor Levend Leren, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact en/of bestelformulier op de website verstrekt.Bureau voor Levend Leren kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • uw voor- en achternaam
  • uw bedrijfsnaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw ip-adres
Waarom Bureau voor Levend Leren gegevens nodig heeft
Bureau voor Levend Leren verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen Indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Ook gebruiken we deze gegevens voor het Toezenden van de nieuwsbrief, als u zich daarvoor aanmeldde.

Daarnaast kan Bureau voor Levend Leren uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit Dienstverlening binnen zorg en/of onderwijs.

Hoe lang Bureau voor Levend Leren gegevens bewaart
Bureau voor Levend Leren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Bureau voor Levend Leren verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.