logo
banner banner banner banner

Proefondervindelijk leren


Studiedag van de Freinetbeweging in Nederland
Bureau voor Levend Leren levert ook dit jaar een bijdrage aan de studiedag van de Freinetbeweging in Nederland. Er worden 2 boeken gepresenteerd waarvan we via onze uitgeverij redactie en productie realiseerden. Het betreft het boek over Brevetten en Meesterstukken en het boek over de Buurtwandeling. Naar aanleiding van de laatste uitgave verzorgen we op deze studiedag op de freinetschool Elckerlyc in Heiloo een workshop over onderzoek in de buurt. Hierbij wordt het werken met proefondervindelijk leren en het volgen van de cyclus van onderzoekend leren gecombineerd. Het boek proefondervindelijk leren van Freinet vormt hierbij een belangrijk kader.

Proefondervindelijk verkennen
Vertaler Rouke Broersma - Nummer 7 in De Freinetbibliotheek. Een jaar voor zijn dood vatte Freinet zijn ideeën over opvoeden, opgroeien, leren en leven nog eenmaal samen in de brochure Proefondervindelijk Verkennen (Tétonnement Expérimental). Die titel bevat de kern van zijn onderwijsopvatting. En opnieuw blijken zijn ideeën actueler en prikkelender dan ooit. Hoe neemt de mensheid toe in kennis, wetenschap, techniek en cultuur? Dat is dezelfde vraag als: hoe leren kinderen praten, lopen, fietsen,tekenen, computeren, boompje klimmen? Niet door schoolse lessen maar door Proefondervindelijk Verkennen.