logo
banner banner banner banner

Bijdehand


Voor het Bijdehand concept ontwikkelde Bureau Levend Leren de inhoudelijke pijlers en de onderwijskundige realisatie. Met Bijdehand beschikken scholen over een slimme generatieve aanpak met een heldere structuur en inhoud om met begaafde kinderen talentgericht te werken.

De Franse pedagoog Célestin Freinet
De werkwijze kan zowel in als ook buiten de school worden toegepast. De werkwijze baseert zich op de visie van de Franse pedagoog Célestin Freinet aangevuld met  moderne wetenschappelijke inzichten. Lees daarvoor ook het boek Knap Lastig? dat wordt aangeboden bij de publicaties. Zie ook de bijlage.

De 21st century skills
Behalve vaardigheid en vakinhoudelijke kennis staan leren leren en reflectie centraal. De 21st century skills worden bij Levend Leren niet onderwijskundig maar vooral ook pedagogisch gefundeerd. In de bijlage een test die bij activiteiten in Levend Leren Reflectie wordt gebruikt. Zie ook bij materialen elders op deze site.