logo
banner banner banner banner

Achtergrond


De oorsprong van de Klasse!kas wordt gevonden in de ideeën en praktijk van de Franse pedagoog Célestin Freinet.

Célestin Freinet

Toen Freinet in 1920 zijn eigen klas kreeg, in Bar-sur-Loup, een dorpje in Zuid Frankrijk was dat in een armzalig lokaal met gebrekkige onderwijsmiddelen. In zijn tweede betrekking, in het nabijgelegen Saint Paul was het al niet veel beter. Bovendien kreeg hij te maken met een weinig toeschietelijk gemeentebestuur. Er was geld nodig om bijvoorbeeld papier, potloden en postzegels te kopen en om technieken als het drukken van teksten en corresponderen met andere schoolklassen mogelijk te maken. Een van de manieren om geld binnen te krijgen was dat zijn leerlingen zo nu en dan exemplaren van hun schoolkrant verkochten.

De klassenkas in het freinetonderwijs
Door toedoen van J. Mawet en R. Lallemand kreeg de klassenkas een vaste plaats in het freinetonderwijs. De eerste, een Belgisch lid van de Freinetbeweging, pleitte ervoor om, in navolging van Decroly, het leren rekenen zo nauw mogelijk te verbinden met het kinderleven: tuinarbeid, dierverzorging, lichaamsmeting, wegen en frankeren van post aan de correspondenten, schoolexcursies plannen. Lallemand, een actief lid uit de Franse Ardennen, sloot hierbij aan en gebruikte het beheer van te betalen of gratis voorzieningen om de kinderen te wennen aan handel en met geld omgaan en kende ze daarom een eigen budget toe. Een vorm van levend rekenen dus.

Van klassikale klas tot coöperatie
Inmiddels had Freinet zijn klassikale klas omgevormd tot een coöperatie naar het voorbeeld van consumenten- en boerencoöperaties, waarin hij ook een actieve rol speelde. In 1932 schreef hij in éducateur Prolétarien, zoals het blad van zijn beweging toen heette:  Ik denk dat de schoolcoöperatie niet alleen de coöperatie van de geesten en de harten moet zijn. Zij moet ook economische coöperatie zijn: zo is de klassenkas onmisbaar in onze opzet.     
   
Levend Leren
In de combinatie van levend rekenen en de klas-als-coöperatie groeide de klassenkas uit tot een belangrijke techniek. Freinet's ideeën over onderwijs en opvoeding kregen daardoor nog beter gestalte. Daarbij gaat het om een breed scala aan doelen, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, burgerschaps-
vorming en levend rekenen.

Freinetscholen
De Freinetpedagogiek is wijd verspreid. Ook in Nederland en België zijn er freinetscholen. Daarnaast worden op veel scholen technieken, die Freinet ontwikkelde, toegepast. De klassenkas is zo'n techniek.