logo
banner banner banner banner

Levend rekenen


Levend rekenen vindt het startpunt in de realiteit van deze klas, deze kinderen, deze leraar. Kinderen en de omgeving geven voortdurend aanleiding tot rekenen en wiskundige activiteit.

Verrassende leerresultaten
Zeker als de juf en meester daar zelf een scherpe neus voor hebben. De mand met noten, de nieuwe knuffel, het kopieerapparaat, een lekke voetbal? Kinderen blijken met veel enthousiasme en betrokkenheid ook de mathematische kant te willen onderzoeken en komen daarbij vaak tot verrassende leerresultaten.

Wiskundige wereldoriëntatie

Het is bekend dat er binnen het vernieuwend onderwijs op verschillende plekken behoefte bestaat aan hulp en advies rondom deze werkwijze. Met name scholen die levend rekenen en wiskundige wereldoriëntatie een plek willen geven in hun rekenwiskunde onderwijs hebben behoefte aan handvaten om te werken vanuit de aanleidingen uit de omgeving of vanuit de kinderen. Bureau voor Levend Leren heeft verschillende mogelijkheden om te ondersteunen bij de verkenning en implementatie van levend rekenen.