logo
banner banner banner banner

KEK2: Het toTAAL verteld


Hoe taal en kunst elkaar versterken
Voor het project KEK (Keunstedukaasje mei Kwaliteit) de Friese variant van CMK (Cultuureducatie Met Kwaliteit) heeft Bureau voor Levend Leren met Keunstwurk in Leeuwarden gewerkt aan een onderzoek naar de meerwaarde van taal voor kunst en vice versa.We schreven er een boekje over. We onderzochten een aantal projecten waarbij kunst, cultuur en taal elkaar trachtten te versterken. Van het maken van poëzieposters, via het werken met een ‘taaltoverschijf’, vertellen van verhalen, meertaligheid, filosoferen met denkmatten en het onderzoeken van je naam gingen we op zoek naar het ToTAAL. De som zou volledig zijn als we de teksten, verhalen, beelden hadden meegenomen van alle avonturen die de ‘meimakkers (adviseurs)’ en anderen maakten en mee-maakten. Dat zijn er veel meer dan in het boekje werden beschreven, maar desalniettemin:

Bewijs
We hebben volop bewijs aangetroffen: taal en kunst versterken elkaar en de deelnemers aan die creatieve en artistieke processen ontlenen daar een drive aan. Ze zijn er als persoon door gestimuleerd, geraakt, ze zijn trots geworden op hun prestaties, ze hebben erkenning gevonden voor hun talent, hun moedertaal, hun eigen taal. Ze werden taalvaardiger, kunstzinniger en eigenzinniger ook! 

Wil je meer weten over dit onderzoek?
Download hier gratis een pdf van het boekje: