logo
banner banner banner banner

Leraren


Kinderen op school leren omgaan met geld zonder dat er sprake is van een verzwaring van het lesprogramma? Dit kan door in groepsverband te werken met de Klasse!kas.

Ervaring opdoen in het omgaan met geld
Door het werken met de Klasse!kas doen kinderen ervaringen op in het omgaan met geld, in budgetteren en andere consumentenzaken. Belangrijke ervaringen die kinderen nodig hebben, nu en later. Het Klasse!kashandboek helpt de leraar om kinderen deze belangrijke ervaringen op te laten doen, zodat kinderen optimaal leren omgaan met geld.

Het Klasse!kashandboek
In het Klasse!kashandboek is - naast achtergrondinformatie - te lezen wat de Klasse!kas is en hoe ermee gestart kan worden in de groep. Het werken met de Klasse!kas betekent geen extra belasting. Op natuurlijke, en voor kinderen aansprekende manier, wordt aan kerndoelen rond de oriëntatie op jezelf en de wereld gewerkt.   

Suggesties?

Heeft u naar aanleiding van het gebruik van de Klasse!kas suggesties, goede voorbeelden en ideeën dan horen wij die natuurlijk graag. Waardevolle suggesties belonen wij van harte met een bijdrage voor de kas van uw klas.
info@levendleren.nl