logo
banner banner banner banner

De vrije tekst: duurzame bijdrage aan meer geletterdheid


De week van de alfabetisering
Nu het de week van de alfabetisering is, kunnen we het niet laten: Vrije teksten bieden een structurele bijdrage aan de oplossing voor het taalarmoedevraagstuk. Taalarmoede wordt mede veroorzaakt door de eenzijdigheid van taallessen die zich baseren op de bestaande methodeboekjes. Levend Leren voert al jaren de strijd om levend taalonderwijs te realiseren: taal dichtbij de werkelijkheid van de kinderen, taal vanuit gebeurtenissen die er echt toe doen, die waarde en betekenis hebben voor de gebruikers.  Het schrijven van teksten werd begin vorige eeuw door de Franse onderwijzer Célestin Freinet ontwikkeld en wordt sindsdien toegepast op veel scholen. Zijn oorspronkelijk werk over de vrije tekst werd recentelijk vertaald door Rouke Broersma en verscheen in De Freinetbibliotheek.

De vrije tekst
Deze vertaling van Le texte libre (90 blz) van Célestin Freinet werd gemaakt door Rouke Broersma. Niets zo dodelijk als verschoolsing In Frankrijk maar ook in Vlaanderen en Nederland heeft de Vrije Tekst school gemaakt. Succes heeft zowel voor- als nadelen constateerde Freinet in het voorwoord van zijn brochure De Vrije Tekst: Ontdekkingen zitten soms vol verrassingen waarvan de uitvinders zelf staan te kijken: jan en alleman eigent zich een of ander aspect van zon ontdekking toe en werkt dat dan grondig uit in een heel andere richting dan de ontwerper bedoeld heeft. Ik ga me natuurlijk niet verzetten tegen deze opbloei van een werkwijze waarvan ik steeds de positieve kanten heb belicht. Evenmin zal ik proberen deze techniek bij voorbaat in regels vast te leggen, omdat zij immers gericht is op het Leven zelf...