logo
banner banner banner banner

Levend taalonderwijs & vrije tekst


Werken met vrije tekst
Het schrijven van vrije teksten is de hoofdader van levend taalonderwijs. Welke stappen worden er gezet om met kinderen mooie vrije teksten te maken? Tijdens de workshop worden deze stappen gepresenteerd.

We gaan ook samen ervaringen opdoen en beleven hoe het is om een tekst te schrijven, te bespreken en als het kan te illustreren en te publiceren. We maken de workshop passend bij de doelgroep: leraren, studenten, ouders.

Levend taalonderwijs
We werk(t)en mee aan de publicaties over leerlijnen voor levend taalonderwijs. Over de leerlijnen, maar ook over de werkwijzen en implementatie en borging van levend taalonderwijs hebben we veel te vertellen. Middels activerende werkvormen informeren we de deelnemers. Enige leerlijnen die aan de orde kunnen komen: schrijven van brieven, mooie boeken lezen, gedichten schrijven, vergaderen, actualiteitenkring.