logo
banner banner banner banner

Niet meer pesten? Mee eens!


De klassenvergadering; een structurele werkwijze om onderlinge relaties bespreekbaar te maken in je groep.
Tijdens de week tegen het pesten, een week die ons inziens een jaar lang mag duren, is er veel aandacht in de media om pesten en pestgedrag te voorkomen. Wij dragen daar graag ons steentje aan bij door te wijzen op de toepassing van de klassenvergadering.

De klassenvergadering is een techniek die het mogelijk maakt om op niet gekunstelde wijze structureel aandacht te schenken aan het werk, de inrichting van de leer- en leefomgeving en de onderlinge relaties. Door de klassenvergadering structureel toe te passen hebben leraren en kinderen een instrument om pesten bespreekbaar te maken. Wanneer er gepest wordt binnen een groep moet er een ‘cultuurverandering’ plaatsvinden. Het bespreekbaar maken van pesten is geen werkvorm of trucje, maar moet automatisme worden en verweven zijn in het doen en laten van de groep. De hele groep wordt verantwoordelijk gemaakt voor het welzijn van de kinderen in de klas. Elk kind vervult een rol en participeert in het groepsproces. Elke dag! Elke week!

In Mee eens! beschrijven we de achtergrond van de klassenvergadering en worden tips en adviezen gegeven over de implementatie.

Mee eens! Klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap
Natuurlijk wil ik aandacht besteden aan sociale veiligheid, pesten, goed omgaan met geld, kinderrechten, ondernemerschap en noem het maar op. Maar vertel mij maar hoe ik dat allemaal voor elkaar moet krijgen?! Dit boekje geeft geen sluitend antwoord op deze verzuchtende vraag. Maar door het houden van klassenvergaderingen krijgen leraren en hun leerlingen wel een belangrijke techniek in hun klas om echt gestalte te geven aan deze belangrijke aspecten van burgerschap. Burgerschap wordt breed gedefinieerd in deze publicatie...