logo
banner banner banner banner

Over Levend Leren


Levend leren krijgt vorm in alle leergebieden. Vertrekpunt is het alledaagse leven van kinderen en hun leraren. Bureau voor Levend Leren helpt levend leren te realiseren in uw school en organisatie.


Leren dat vertrekt vanuit het dagelijks leven van de kinderen
Levend Leren is leren dat berust op eigen ervaring en gezond verstand, leren dat je je hele leven niet vergeet. Leren in en door het werk. Leren dat kinderen en hun leraren raakt, dat motiveert en inspireert. Leren dat vertrekt vanuit het dagelijks leven van de kinderen. Leren voor en door het leven binnen en buiten de school, voor nu en later. Bureau voor Levend Leren helpt levend leren te realiseren in uw school.