logo
banner banner banner banner

Voorleesmaatje 


Educatieve voorlees- en prentenboeken
Bureau Levend Leren ontwikkelt educatieve voorlees- en prentenboeken. De boeken zijn betekenisvol voor jonge kinderen (groep 1 t/m 4), maar ook voor de oudere kinderen zijn ze zinvol. Er is namelijk gekozen voor een opzet waarbij oudere kinderen (de voorleesmaatjes uit de groepen 7, 8) de boeken voorlezen aan en bespreken met de jongere kinderen. Zo snijdt het mes aan beide kanten: zowel het oudere als het jonge kind worden geïnformeerd over het thema.

Leesplezier en verantwoordelijkheid
Om vooral een vertrouwensvolle situatie te garanderen is er bij het voorlezen bij voorkeur sprake van een één op één situatie. Naast inhoudelijke doelstellingen op het gebied van het onderwerp van het boek zijn doelstellingen het versterken van de band tussen leerlingen in diverse groepen op dezelfde school, het sociaal omgaan met anderen en het bevorderen van het leesplezier. Voor de leerlingen van groep 7/8 geldt bovendien dat ze leren omgaan met leerlingen van een andere leeftijdsgroep en verantwoordelijkheid dragen voor de voorleessessie. Het zal hun leesplezier bevorderen.