logo
banner banner banner banner

Projecten & producties


Naast downloads vindt u hier interactieve toepassingen en uitleg over activiteiten die we vericht(t)en op het terrein van onderwijs-ontwerp. Vanuit projecten van Levend Leren zijn producten ontwikkeld die nu beschikbaar zijn voor gebruik.
Nieuwe projecten
De opsomming van projecten op deze plek is niet uitputtend. Continu werken we (samen met andere partijen) aan nieuwe ontwerpen op het terrein van onderwijsontwerp en leerplanontwikkeling. Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.