logo
banner banner banner banner

Klassenvergadering


Werken met de Klasse!box
Burgerschap, geïntegreerd met ondernemerschap, sociale veiligheid, financiële educatie, tegengaan van pesten, kinderrechteneducatie..... het kan!

Mee eens!
In Mee eens! De klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap beschrijven we hoe het mogelijk is om met klassenvergaderingen burgerschap en democratie te oefenen in onze scholen. Goed leren samen te werken en er samen iets moois van maken, daar is het om begonnen. We ontwikkelden de Klasse!box om de klassenvergaderingen te ondersteunen. De basis is 'Dat geeft de burger moed'; een uitgewerkt concept voor scholen en leraren die burgerschap en kinderen serieus willen nemen.