logo
banner banner banner banner

Klasse!kas


De klas heeft eigen geld in beheer
De leerlingen van de basisschool kunnen dit bijvoorbeeld gebruiken om hun klas in te richten, materialen te kopen, acties te ondernemen en feestjes en uitstapjes te organiseren. Hierdoor oefenen en leren ze verantwoord om te gaan met geld zonder dat er sprake is van een verzwaring van het lesprogramma. Alle beslissingen worden gezamenlijk door de klas genomen.   
Kunnen we het wel betalen? Hoe komen we aan voldoende geld? Kunnen we sparen? Kunnen we besparen? Hebben we het ook echt nodig? Maar ook: is het wel verantwoord om dit te doen of dat te kopen? Levend Leren ondersteunt gebruikers van de Klasse!kas.