logo
banner banner banner banner

Over de Rekenhoek


De Rekenhoek biedt Bureau Levend Leren leraren, die hun rekenwiskundeonderwijs optimaal, op maat en betekenisvol willen plannen, lesmaterialen aan.

Op maat
De Rekenhoek heeft per groep, klas, leeftijd projecten, lessenreeksen, losse lessen, oefeningen, ideeën. Handig voor het realiseren van reken- wiskunde-onderwijs op maat, dat aansluit bij de wensen en leerbehoeften van leerlingen. De Rekenhoek heeft voor alle deelgebieden van rekenen en wiskunde voor primair onderwijs kant en klare materialen. Leraren en kinderen hoeven niet lang meer te zoeken naar andere materialen.

Goed geordend

De Rekenhoek heeft alle rekenactiviteiten in de hoek goed geordend voor de verschillende gebieden uit de wereldoriëntatie. Handig als je rekenen, wiskunde en wereldoriëntatie dichter bij elkaar wilt brengen. In de Rekenhoek kan worden gezocht op trefwoorden, op leerlijn of op rekendomeinen.