logo
banner banner banner banner

Célestin Freinet en Peter Petersen


‘De beste manier om freinetonderwijs te begrijpen, is het te doen’
In Mensenkinderen, het tijdschrift van de jenaplanscholen, wordt in het oktober nummer stilgestaan bij de samenwerking tussen Freinet en Petersen. Ze bezochten elkaar, schreven elkaar brieven, wisselden ideeën uit. In het boekje Petersen & Freinet van Broersma en Velthausz wordt deze uitwisseling uitgebreid beschreven. Freinet- en jenaplanscholen hebben veel overeenkomsten. De kring van Petersen vinden we op de Freinetschool terug. De klassenvergadering en het werken met de vrije tekst van Freinet zie je op elke jenaplanschool. In het nummer van Mensenkinderen wordt het prachtig uitgewerkt. Jimke Nicolai van Levend Leren komt uitgebreid aan het woord in het artikel: ‘De beste manier om freinetonderwijs te begrijpen, is het te doen’.


Petersen & Freinet,
Jenaplan en Moderne School

Auteurs Rouke Broersma en Freek Velthausz - Nummer 3 in De Freinetbibliotheek Petersen & Freinet, de grondleggers van de jenaplan- en van de freinetschool hadden elkaar al voor de Tweede Wereldoorlog ontmoet. Wat hadden ze elkaar te vertellen? Freek Velthausz en Rouke Broersma baseerden op briefwisselingen en andere documenten een prachtig boek. In de epiloog bepleiten de auteurs een intensievere samenwerking tussen Jenaplan en Moderne School. 112 bladzijden zwart wit