Onderwerp
Sluiten

Bij Levend Leren komen de onderwerpen uit de actualiteit, de teksten van kinderen, het leven in de klas, andere schoolvakken. Dat is de basis voor verder onderzoek, lesactiviteit.
http://www.levendleren.nl/en/levend_leren.html

Ideeën
Sluiten

We verzamelden heel veel ideeŽn voor Levend Rekenen op de site www.rekenhoek.nl. Je kunt ook op trefwoord zoeken.
http://www.rekenhoek.nl/

 
  Doelen
Sluiten

Levend Leren is boeiend. We hebben voor het vakgebied taal heel gericht werkdoelen uitgewerkt. Dat vind je in de publicatie: DAT plus. Voor Levend Rekenen hebben we nauwgezet leerlijnen uitgewerkt in DAT TELT.
http://www.levendleren.nl/shop/?menu=shop&item=publicaties

Aandachtspunten didactiek & organisatie
 
Sluiten

Dit betreft zowel de organisatie als de didactische aanpak die je volgt. Wanneer het gaat over levend leren vind je adviezen in onze publicaties.
http://www.levendleren.nl/shop/?menu=shop&item=publicaties

Maak een keuze
  Uitwerking activiteit
Start
Sluiten

In de beperking toont zich de meester... en de juf. Werk doelgericht en let op haalbaarheid.


Formulering opdracht
Sluiten

Soms is het belangrijk een heldere start te realiseren door een opdracht te verstrekken. Dat stelt wel hoge eisen. We helpen scholen graag om ze te leren uitdagende verantwoorde startopdrachten te formuleren


Planning
Begeleiding
Sluiten

Overweeg om met Bureau voor Levend Leren contact op te nemen als je hulp nodig hebt. We ondersteunen graag en van harte. Ook als je geen budget hebt, vinden we een oplossingen.


Presentatie
Sluiten

Posterpresentaties, blogs, albums, banieren, mindmaps.... het zijn slechts een paar van de vele vormen die je kunt hanteren. Kies niet te snel voor powerpoint of prezi.


Aanvullende oefening
Sluiten

Soms blijkt achteraf of tijdens de activiteiten dat kinderen extra begeleiding of aanvullende instructie moeten krijgen.


Evaluatie kinderen
Sluiten

Zie ook het VOUP+E2R model elders op onze site. Neem contact met ons op als je hier meer over wilt weten.


Evaluatie registratie leraar
Sluiten

Voor levend taalonderwijs hebben we een eigen registratiesysteem ontwikkeld.
http://www.levendleren.nl/html/registratiesysteem.html

Uw gegevens
  Naam   School
   
  E-mail   Plaats