Workshops


Contact


Levend leren


Levend leren krijgt vorm in alle leergebieden: van burgerschapsvorming tot rekenen/ wiskunde, van expressie tot techniek. Vertrekpunt is het alledaagse LEVEN van de kinderen, maar het resultaat is LEREN.

De opbrengst van levend leren is behalve leerplezier en leergierigheid nadrukkelijk ook kennisverrijking en groeiende vaardigheid op alle terreinen. Levend leren gaat ergens over, het gaat ergens om, het is gericht op het leven. En om te leven, volwaardig, competent te leven, moet je inzicht hebben in de cultuur, de samenleving met haar wortels en tradities en moet je ook weten hoe de dingen in elkaar zitten.

Onze ideeŽn zijn niet van papier, maar zijn vertaald naar concrete werkvormen en technieken. Veel leraren en scholen passen deze met succes toe. Werken met klassenkranten, met de klassenkas, klassenvergaderingen, klassendemocratie, schoolcorrespondentie, eigen werkplannen, dagboeken, schrijven van vrije teksten, levend rekenen, ontwikkelen en toepassen van zinvolle vormen van evaluatie- en registratie. Wij kunnen u op basis van bovenstaande ondersteunen bij het ontwikkelen van uw visie op onderwijs en ondersteunen bij de vertaling van uw ideeŽn naar concreet onderwijs.

Workshops of lezingen over: freinetonderwijs, levend leren,werken met de klasse!kas en financiŽle educatie, burgerschap en werken met een klasse!box, levend rekenen, dyscalculie, werken met de vrije tekst, levend taalonderwijs, druktechnieken, VOUP+E2R en de stappen voor verantwoord eigentijds wereldoriŽntatie-
onderwijs, meer- en hoogbegaafdheid, onderzoek op de basisschool.

Heeft u belangstelling?
Wilt U meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op over mogelijkheden en voorwaarden: info@levendleren.nl
levend leren.pdf