logo
banner banner banner banner

Scholing


Opleiding Taalgids
Een Taalgids geeft binnen het schoolteam leiding aan de invoering van Levend Taalonderwijs. Wat Levend Taalonderwijs is staat beschreven in Dat's andere taal en Levend lezen, dat's de kunst en DAT plus, het nieuwste boek over levend taalonderwijs. De opleiding wordt afgesloten met een diploma. Deze opleiding wordt in samenwerking met Jenaplan Advies en Scholing (JAS) verzorgd.

Opleiding Freinetwerker
Opleidingen, schoolbesturen, schoolteams, maar ook individuele leraren kunnen zich bij ons aanmelden voor een gecertificeerde opleiding tot freinetwerker. We verzorgen zowel de basisopleiding als de volledige opleiding. Afgelopen schooljaar werd in samenwerking met De Freinetbeweging de freinetopleiding basiscertificaat aangeboden. In de bijlage vindt u de informatie over deze cursus, die ook het volgende schooljaar aangeboden zal worden.


Teamcursus werken met meer- en hoog begaafde leerlingen
Hoog intelligent - hoogbegaafd - slim - passend aanbod - plusgroep en plusweg - bovenschoolse oplossingen - onderpresteren - kleuteractiviteiten - indicering/signalering - creatief denken - omgaan met falen/frustraties/fouten - leren motiveren - leren leren - ontwikkelen van geschikt lesmateriaal. Bureau voor Levend Leren helpt schoolbesturen, scholen en leraren om goede antwoorden te vinden op de vragen die ze stellen met betrekking tot de schoolpraktijk rond de excellente leerlingen. Volstaan met louter differentiëren is geen duurzame oplossing!