logo
banner banner banner banner

Onderzoek


Bureau Levend Leren  beschikt over werkwijzen en instrumentarium om onderzoek uit te voeren om onderwijskundige en strategische vragen op methodologische verantwoorde wijze van een antwoord te voorzien.

Werken aan de kwaliteit van het onderwijs
We ondersteunen besturen, schoolteams en groepen ouders om hun school te ontwikkelen tot een plek waar het bruist, gonst, leeft. Onze werkwijze is praktisch van aard: verbeteren van je imago voor morgen kan als je vanaf vandaag werkt aan de verbetering van de kwaliteit van je onderwijs.

Onderzoek en advies
Bureau Levend Leren verricht voor scholen (imago-) onderzoek en werkt vervolgens mee om uit de rode cijfers te komen: de tevredenheid van kinderen, ouders, grootouders, teamleden en inspectie groeit gegarandeerd. Oudergroepen die ontevreden zijn over hun school adviseren we over interventies om hier verandering in aan te brengen. Onderzoek is de basis van ons advies. Scholen (en schoolbesturen) die zich zorgen maken over hun voortbestaan adviseren we over mogelijkheden voor samenwerking, fusie en vernieuwing.

We vermelden ook onze expertise op het terrein van schoolontwerp en bouwkundige zaken: welke aanpassingen zijn mogelijk of gewenst om Uw school om te vormen tot een centrum voor levend leren? Op basis van bouwkundige verkenning en onderzoek  presenteren we resultaten en ideeën.