logo
banner banner banner banner

Ontwerp


Onderwijsarrangementen
Bureau Levend Leren maakt en bedenkt onderwijsarrangementen en educatieve toepassingen. We ontwerpen voor musea, kunstenaars, gemeenten, provincies, scholen, zorgboerderijen, banken, leraren, schoolbesturen, onderwijsorganisaties... oplossingen voor onderwijskundige en educatieve vraagstukken. We hebben afgelopen jaren veel eraring opgedaan met het bedenken van originele en effectieve oplossingen.

Educatieve programmas
Van oplossingen voor kinderen in armoede tot voorkomen van pestgedrag, van educatief programma voor de skutsjeskipper tot verantwoord rekenonderwijs in SO, van Klasse!kas tot Kiek Grafiek, van Verlengde Schooldag (VSD) programma tot herbestemming van een schoolgebouw. Bureau voor Levend Leren denkt creatief en werkt effectief.