logo
banner banner banner banner

Meer- en hoogbegaafdheid


Over de kenmerken van meer- en hoogbegaafde kinderen kunnen we veel vertellen. Maar onze expertise gaat verder en graag gaan we met de deelnemers onderstaande vragen beantwoorden.

Oplossingen voor de praktijk
Hoe kunnen we op onze school goed omgaan met meer- en hoogbegaafde kinderen? Op welke problemen stuit je en welke oplossingen draag je daarvoor aan? Van vroegsignalering bij nieuwe kleuters tot oplossingen bedenken met betrekking tot het onderpresteren. Hoe organiseer je een plusgroep, hoe organiseer je de opvang in de eigen groep? Wil je dat wel? Als je de Romeinen behandelt, hoe ontwikkel je dan lesmateriaal voor de excellente leerlingen? Een verhaal uit de praktijk met oplossingen voor de praktijk.