logo
banner banner banner banner

LVS Levend Leren


Het beschikken over leerlijnen van Dat is andere taal is niet hetzelfde als evalueren, registreren en documenteren van de ontwikkeling van de kinderen.

Digitaal kindvolgsysteem
Vragen over evaluatie en registratie vereisen vroegtijdige beantwoording in het verandertraject. Bureau voor Levend Leren ontwikkelde - samen met ervaringsdeskundigen- een digitaal kindvolgsysteem voor de registratie van de stappen die kinderen en hun leraren zetten bij het werken met Dat is andere taal. Het systeem heet DAT:


Aanmelden voor een practicum of workshop
Scholen kunnen zich aanmelden voor een practicum of workshop! Nieuwe leerlijnen die worden ontwikkeld, zijn toegevoegd. DAT is een levend registratiesysteem en is dus voortdurend in ontwikkeling. Er is een extra registratievorm toegevoegd waarbij de ontwikkeling per maand zichtbaar kan worden gemaakt.