logo
banner banner banner banner

Brevetten en Portfolio


Bij Levend Leren staat het werk van kinderen centraal. Kinderen vertellen, schrijven, tekenen, rekenen over onderwerpen die ze belangrijk vinden. Ze oefenen vaardigheden, leren nieuwe begrippen. De resultaten van hun werk willen ze laten zien, delen met anderen. Ze zijn er trots op, of ze willen commentaar ontvangen om verder te komen.

Leerlijnen en leerdoelen


Leraren stimuleren en faciliteren dit leerproces. Ze organiseren het en volgen de kinderen in hun ontwikkeling. Dat kan op heel natuurlijke organische wijze, maar tegelijkertijd willen ze weten of er doelen worden bereikt. Ze waken ervoor dat belangrijke onderdelen niet worden overgeslagen. Het is evident dat leraren daarbij kunnen beschikken over gefaseerde leerlijnen en leerdoelen. Bureau voor Levend Leren biedt die leerlijnen aan.

Werken met brevetten


Kinderen werken gericht. Ze willen weten waar ze staan en willen geholpen worden verder te komen. Bij Levend Leren wordt gewerkt met brevetten, waarop de doelen en werkwijzen om deze te bereiken in voor kinderen klare taal staan beschreven. Dat helpt. De toepassing van brevetten in het onderwijs is ontleend aan het freinetonderwijs.