WorkshopsContact


De medewerkers van Bureau voor Levend Leren verzorgen voor team- en of studiedagen workshops en lezingen:

Freinetonderwijs


Over Cťlestin Freinet, zijn denkwijze en werkwijze, de actuele betekenis van deze Franse pedagoog, de freinettechnieken zoals schoolcorrespondentie, werken met de vrije tekst, vrije expressie, druktechnieken hebben we veel te vertellen. Wij stellen in en/of na overleg met u een lezing of workshop samen die past bij de doelgroep.

Workshops of lezingen over: freinetonderwijs, levend leren,werken met de klasse!kas en financiŽle educatie, burgerschap en werken met een klasse!box, levend rekenen, dyscalculie, werken met de vrije tekst, levend taalonderwijs, druktechnieken, VOUP+E2R en de stappen voor verantwoord eigentijds wereldoriŽntatie- onderwijs, meer- en hoogbegaafdheid, onderzoek op de basisschool.

Heeft u belangstelling?
Wilt U meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op over mogelijkheden en voorwaarden: info@levendleren.nl

levend leren en freinet.pdf