Workshops


Contact


VOUP+E2R


Verantwoord eigentijds wereldoriŽntatieonderwijs
Kinderen leven in een maatschappij die gekenmerkt wordt door verandering, snelheid en vluchtigheid. Het wereldbeeld wordt niet bepaald door vaststaande waarheden, maar wordt bepaald door de trends waar je zelf deel van uitmaakt. Leraren ondersteunen de kinderen hier greep op te krijgen, maar ook om ze te laten ervaren dat leven en leren prettig samengaan: levend leren is oneindig. En lerend leven is oneindig leuk!

Via ervaringen in en buiten de school doen kinderen allerlei kennis en inzichten op. Begrippen vormen daarvan de inhoudelijke neerslag in ons hoofd. Het gaat ons in eerste instantie niet om allerlei wetenswaardigheden op zich, maar meer om basisinzichten, die het kind helpen om grip te krijgen op de wereld. We vinden sleutelbegrippen en categorieŽn belangrijk.

Naast kennis en inzicht gaat het ook om Ďkenvaardighedení. Bijvoorbeeld het leren denken, analyseren, argumenteren, leren een probleem aan te pakken, iets te onderzoeken, organiseren. Levend leren biedt scholen hulp en advies bij het ontwikkelen van werkwijzen voor levensechte wereldverkenning. Onder andere door het aanreiken van een passend model voor registratie en documentatie van alle activiteiten op dit gebied.

Om leraren te helpen de wereldverkenning en de studies van kinderen optimaal te begeleiden heeft Bureau voor Levend Leren het zogenaamde VOUP+E2R ģ model ontwikkeld. In combinatie met de WO-map waarin werkstukken en verslagen systematisch worden bewaard, hebben scholen een solide basis waarop ze hun wereldverkenning kunnen bouwen. Dat vindt dan niet plaats vanuit een Ďdoodí methodeboekje. Het vragende en onderzoekende kind, dat telkens meer wil ont-dekken, komt aan zijn trekken.

Workshops of lezingen over: freinetonderwijs, levend leren,werken met de klasse!kas en financiŽle educatie, burgerschap en werken met een klasse!box, levend rekenen, dyscalculie, werken met de vrije tekst, levend taalonderwijs, druktechnieken, VOUP+E2R en de stappen voor verantwoord eigentijds wereldoriŽntatie-
onderwijs, meer- en hoogbegaafdheid, onderzoek op de basisschool.

Heeft u belangstelling?
Wilt U meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op over mogelijkheden en voorwaarden: info@levendleren.nl