Watereducatie
Eiki en Oeki hebben natte pootjes gaat over watereducatie 
Eiki en Oeki, twee bijzondere eekhoorns, zijn de hoofdpersonen in dit rijk ge´llustreerde voorlees- en prentenboek.

Door te werken met Eiki en Oeki hebben natte pootjes komen naast algemene doelen op het gebied van luisteren, (voor)lezen en woordenschatuitbreiding expliciet doelen op het gebied van watereducatie binnen bereik van zowel kinderen van de bovenbouw (zie Voorleesmaatje) als voor de kinderen uit de onderbouw van de school (groep 1 - 4).  Als de oudere leerlingen het boek voorlezen en bespreken met de jongere kinderen snijdt het mes aan beide kanten: beide raken ge´nformeerd. Ook ouders, leraren, gastsprekers (bijvoorbeeld tijdens de Week van ons Water) kunnen de rol van voorlezer innemen. 

Het vergroten van waterbewustzijn en versterken waterbewust gedrag
Dat kinderen zich ervan bewust zijn wat het is om in een delta te leven, dat ze leren bewust met water om te gaan, dat ze inzicht krijgen in water en waterbeheer, daar gaat het om bij watereducatie. De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft dit waterbewustzijn en waterbewust gedrag uitgewerkt in houdingen, vaardigheden en kennis. En deze vervolgens geordend in 3 domeinen: water is een oerbron van leven, veilig en voldoende schoon water is een mensenrecht en als laatste het bewustzijn dat de verdediging tegen water in een delta als de Nederlandse, onontbeerlijk is.  

Voor de Voorlezers van dit boek. 
Voor de voorlezers van dit boek is er een prachtige digitale presentatie met alle afbeeldingen uit het boek beschikbaar. Neem per mail contact met ons op als je deze graag wilt ontvangen. 

 
         


Heeft u belangstelling?   
Het boek is te bestellen in onze webshop onder  > publicaties

Werkblad met instructies voor het voorleesmaatje Natte Pootjes.pdf
Eiki en Oeki hebben natte pootjes voorleesmaatje.pdf