Natuurlijk leren lezen


Vertaling boek Freinet nu beschikbaar


In Natuurlijk leren lezen beschrijft Freinet hoe zijn dochtertje Baloulette leerde praten, krabbels maken, tekenen, schrijven en lezen. Uit haar leerproces trok hij zelf lering voor zijn onderwijsopvattingen die actueler zijn dan ooit:
Op alle niveaus in onze school bieden wij kinderen gereedschap en technieken voor werk dat beantwoordt aan hun functionele behoeften en dat het aanvankelijk schrijfleesonderwijs minder problematisch maakt.

Ik meet mijn jonge vogels geen kunstmatige vleugels aan om ze vervolgens het nest uit te gooien. Ik laat hun veren geduldig groeien en zich ontwikkelen, in de zekerheid dat onvermijdelijk de opvlucht komt op het gewenste, het natuurlijke, dus op het juiste moment.

Natuurlijk leren lezen is een steun in de rug voor leraren die niet (meer) geloven in meten is weten en verkorte leerwegen; voor leraren die vertrouwen op het zelflerend vermogen van kinderen en op hun eigen gezonde verstand. Voor hen biedt dit boek tal van praktische adviezen om te komen tot levend leren in hun klas.

Natuurlijk Leren lezen werd vertaald door Rouke Broersma.
Bureau voor Levend Leren begeleidde de uitgave van dit boekje.110 bladzijden A5 met veel originele illustraties.
Prijs Ä 15


Actueel
Nieuw boek kindertekeningen
Kindertekeningen Freinet
Natuurlijk leren lezen
Natuurlijk leren lezen
SCHOKKEND
aardbevingen in Groningen
Nieuwsbrief Levend Leren
Nieuwsbrief Levend Leren
Watereducatie en Eiki en Oeki
Eiki en Oeki hebben natte pootjes...
Vrij tekenen
Nieuw boek over vrij en expressief tekenen
Mee eens Klassenvergadering
Mee eens. De Klassenvergadering ....