WorkshopsContact


Mee eens! Werken met de Klasse!box.  


Burgerschap, geÔntegreerd met ondernemerschap, sociale veiligheid, financiŽle educatie, tegengaan van pesten, kinderrechteneducatie..... het kan!

In 'Mee eens! De klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap' beschrijven we hoe het mogelijk is om met klassenvergaderingen burgerschap en democratie te oefenen in onze scholen. Goed leren samen te werken en er samen iets moois van maken, daar is het om begonnen. We ontwikkelden de Klasse!box om de klassenvergaderingen te ondersteunen. De basis is ĎDat geeft de burger moedí; een uitgewerkt concept voor scholen en leraren die burgerschap en kinderen serieus willen nemen.
We leggen graag uit op welke wijze scholen de Klasse!box kunnen gebruiken in hun klas. We beschikken over materialen en leerlijnen die het mogelijk maken deze techniek te implementeren. De genoemde boeken en de Klasse!box zijn te verkrijgen op deze website (kijk bij publicaties en materialen) 
Bij de workshop over dit onderwerp maken we gebruik van brevetten. Deze zijn als download hier toegevoegd.


Workshops of lezingen over: freinetonderwijs, levend leren,werken met de klasse!kas en financiŽle educatie, burgerschap en werken met een klasse!box, levend rekenen, dyscalculie, werken met de vrije tekst, levend taalonderwijs, druktechnieken, VOUP+E2R en de stappen voor verantwoord eigentijds wereldoriŽntatie- 
onderwijs, meer- en hoogbegaafdheid, onderzoek op de basisschool. 

Heeft u belangstelling? 
Wilt U meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op over mogelijkheden en voorwaarden: info@levendleren.nl 
brevetten klasse!box .pdf
mee eens. kaartjes.pdf