BijdehandContact


Voor het Bijdehand concept ontwikkelde Bureau Levend Leren de inhoudelijke pijlers en de onderwijskundige realisatie. Met Bijdehand beschikken scholen over een slimme generatieve aanpak met een heldere structuur en inhoud om met begaafde kinderen talentgericht te werken. De werkwijze kan zowel in als ook buiten de school worden toegepast. De werkwijze baseert zich op de visie van de Franse pedagoog Célestin Freinet aangevuld met  moderne wetenschappelijke inzichten. Lees daarvoor ook het boek Knap Lastig? dat wordt aangeboden bij de publicaties. Zie ook de bijlage.
Behalve vaardigheid en vakinhoudelijke kennis staan leren leren en reflectie centraal. De 21st century skills worden bij Levend Leren niet onderwijskundig maar vooral ook pedagogisch gefundeerd. In de bijlage een test die bij activiteiten in Levend Leren Reflectie wordt gebruikt. Zie ook bij materialen elders op deze site. 


bijdehand met levend lerenb.pdf
lerenlerentest.xls

Bureau voor Levend Leren helpt scholen en leraren om slimme en begaafde kinderen goed te begeleiden. Deze kinderen hebben ander onderwijs nodig. Hoe? Lees de bijlage en schakel ons in!

Heeft u belangstelling?
Wilt U meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op over mogelijkheden en voorwaarden: info@levendleren.nl