Afvaleducatie (NME)


Eiki en Oeki ruimen op gaat over afvaleducatie
Door te werken met Eiki en Oeki ruimen op komen naast algemene doelen op het gebied van luisteren, (voor)lezen en woordenschatuitbreiding expliciet doelen op het gebied van educatie op het gebied van omgaan met (zwerf-)afval, afvalscheiding binnen bereik van zowel kinderen van de bovenbouw als voor de kinderen uit de onderbouw van de school (groep 1 - 4).

Doordat oudere kinderen als voorleesmaatje het boek voorlezen en bespreken met de jongere kinderen snijdt het mes aan beide kanten: zowel de oudere als het jonge kind worden geÔnformeerd. Ook ouders, leraren, gastsprekers kunnen vanzelfsprekend de rol van voorlezer innemen. Het gaat dan om begrippen opruimen, afval, zwerfafval, recycling, hergebruik, maar ook keuzes maken, schoonheid, de natuur.

Werken aan afvaleducatie 
Afvaleducatie is een onderdeel van natuur- en milieueducatie (NME) en sluit aan bij kerndoel 39 voor het primair onderwijs: leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Voor het opzetten van projecten over afval is dit een uitstekend boek. 

Voor de Voorlezers van dit boek
Voor de voorlezers van dit boek is er een prachtige digitale presentatie met alle afbeeldingen uit het boek beschikbaar. Neem per mail contact met ons op als u deze graag wilt ontvangen.
Heeft u belangstelling?
Het boek is te bestellen in onze wegsop onder > publicatiesActiviteiten bij Eiki en Oeki ruimen op.pdf
Werkblad Eiki en Oeki ruimen op met instructies voor het voorleesmaatje.pdf